Bezpłatna Ikona Wielokrotny wybór

This is the Wielokrotny wybór icon for Windows 10. Here we go. Optimized for 32x32 px, these are the simplest icons in the line style. Downloadable formats are PNG and SVG, among others. Icons8 icon pack is unique in providing a huge number of icons designed by the same team of four designers who create the new icons every working day in the same style and with the same quality. Same cool as the Bat Face, huh.
The image is of three squares that are horizontally lined up. They are not touching each other. To the right of the squares are horizontal lines of the same length. The top and bottom squares are filled in. The middle square is blank.

Powiązane z ikoną Wielokrotny wybór

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie interfejs użytkownika ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG