Download Trygonometria Icon (vector, PNG)

Ta ikona Trygonometria jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It is a right triangle with the base on the bottom and a perpendicular side on the right. There is a square in the bottom-right corner, indicating that it is a right triangle. There is an arc between the hypotenuse and the bottom base, near the bottom-left corner. Each of the 3 corners has a small dot on it.

Powiązane z ikoną Trygonometria

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie nauka ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG