Zaloguj się
Zarejestruj się

Autobus Icon in PNG

To jest Autobus ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,400 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
A square is used to create the body of the bus. A rectangle placed closer to the top than the bottom is used for a windshield. A very narrow rectangle is between the top of the rectangle and the highest point of the square, which is where a route or street name is typically found. A thin rectangle on either side of the square is used for mirrors and two small rectangles are beneath the square and aligned with the sides for the wheels. There are also two small circles near the bottom of the square for headlights.

Powiązane z ikoną Autobus

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie transport ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Story about Bus Icon


Transportation is one of humanity’s modern revolutionary technologies. The faster we were able to go from one place to another, the faster we progressed as a civilization. Today, it has gotten to the point where information is near instant, so transportation is generally focused towards being more efficient. Buses are one such efficient way of transport -- by accommodating dozens of people at a time, buses can reduce the amount of fuel and space used by vehicles. They’re thus vital in the tip-top function of cities and towns.

bus icons

Our database features a collection of high-quality bus icons in varying styles:
  • Material design
  • Flat design
  • Monochrome
  • Outlined
bus icon

Need some variation on the design? We have those, too!
  • Tour bus
  • Bus front
  • Double-decker bus
bus icon

If you need bus-related icons, such as waiting benches, we have them as well:Finally, to complete your app or service, we also offer transportation related icons, such as trolleybuses and trains: