Categories
Color

Download Strefa czasowa +9 Icon (vector, PNG)

Ta ikona Strefa czasowa +9 jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is a three fold piece of paper that is unfolded and covered in dots. In the bottom right of the paper there is a circle with a plus sign and the number nine.