Bezpłatna Ikona Prezentacje Google

This is the Prezentacje Google icon for Windows 10. Here we go. Optimized for 32x32 px, these are the simplest icons in the line style. Downloadable formats are PNG and SVG, among others. Icons8 icon pack is unique in providing a huge number of icons designed by the same team of four designers who create the new icons every working day in the same style and with the same quality. Same cool as the Bat Face, huh.
It's a logo of Google Slides reduced to an image of a document with a clip art centered in the middle of it. It looks just like the logo on Google Slides website. Google Slides is for making presentations.

Powiązane z ikoną Prezentacje Google

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie loga ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG