Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Fajka Icon in PNG

To jest Fajka ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Fajka icon. This is a very simple icon that looks just like a check mark. It is two lines of different lengths that come together to form a point. It's the same shape people use when they are checking the box on a questionnaire.
This is a very simple icon that looks just like a check mark. It is two lines of different lengths that come together to form a point. It's the same shape people use when they are checking the box on a questionnaire.

Powiązane z ikoną Fajka

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie popular icons ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of Check Mark Icon

You can use the Check Mark Icon for many purposes. It can be used to indicate that activity has been accomplished in an app, such as a quiz app. It can be used in a game to indicate that mission or task has been completed. It can also be used in other types of software, perhaps anti-virus software to indicate that a scan has been run and completed successfully, or in a download installer to let the user know that the download has finished. It can also be used in articles as bullet points to indicate that certain points are important and should be paid attention to.

There are several different Tick Mark icons to choose from.

check mark

Check Mark icons can be used in software such as Anti-Virus application to indicate that a scan has completed.It can be used in a RPG or video game to indicate that a task or quest has been completed.Check Mark Icons can be useful to indicate that an exam or quiz was completed successfully.They can also be used as bullet points in articles to indicated that the information is important and should be paid attention to.