Categories
Color

Piła Icon in Vector

Ta ikona Piła jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,600, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon for a saw is a handheld, manual saw that is often used for smaller woodworking projects. The saw has a handle and jagged edges on the bottom of the metal that tapers into a smaller blunt point.