Zaloguj się
Zarejestruj się

Miska ryżu Icon in Vector

Ta ikona Miska ryżu jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,400, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a logo of Rice Bowl reduced to an image of a bowl of rice with two chop sticks sticking out. It looks like the logo of a Chinese restaurant nearby my house.