Categories
Color

Dwunastościan Icon in Vector

Ta ikona Dwunastościan jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,900, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon resembles a 12 sided dice shape but only six of the sides are visible. At the center of the dice shape is an upside down pentagon with the number 12 inside of it.