Róża Icon in PNG

To jest Róża ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,700 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.

Usage Story about Rose Icon


This gorgeous icon can be used in a wonderful variety of ways. It can be used in articles about the variety of roses available in the world, or in tutorials for those who want to grow roses. It would even be a great icon to add to a florist's website.

There are a variety of icons to choose from.

Rose icons

Use it in articles that discusses the different types of rose species that exist.

rose icon

It can also be used in any type article or tutorial targeted toward flower growers.It would be a great icon to use for apps on websites with a spring season or gardening theme.Other icons that may be of use include the Flower Bouquet, Flower, and Bridal Bouquet icons.