Dostęp dla niewidomych Icon in Vector

Ta ikona Dostęp dla niewidomych jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This is a simplified outline of a human. The person is walking to the right and is carrying a cane. The cane is held out in front of him in an exploratory, precautionary way.