Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Jakość powietrza Icon in Vector

Ta ikona Jakość powietrza jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Jakość powietrza icon. It's a logo of a rectangle in portrait orientation with curved edges. Coming through the rectangle from left to right are curved line waves. There are three of them and they curve down then up then down.
It's a logo of a rectangle in portrait orientation with curved edges. Coming through the rectangle from left to right are curved line waves. There are three of them and they curve down then up then down.