Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Spanie w łóżku Icon in Vector

Ta ikona Spanie w łóżku jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Spanie w łóżku icon. Seen from the side, a person lying down in bed, covered by a blanket. The bed has two legs and a headboard visible.  Only the sleeping person's head is visible. Zs are rising from his/her head.
Seen from the side, a person lying down in bed, covered by a blanket. The bed has two legs and a headboard visible. Only the sleeping person's head is visible. Zs are rising from his/her head.