Zakaz wjazdu Icon in Vector

Ta ikona Zakaz wjazdu jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a logo of No Entry reduced to a rectangle enclosed by a circle. The logo is placed in a rounded circle. Looking like the no entry sign seen on the roads.