Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Muzyka klasyczna Icon in Vector

Ta ikona Muzyka klasyczna jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Muzyka klasyczna icon. It is an aerial view looking down onto a piano. The row of keys are at the bottom, and the case is above it in a boot shape.
It is an aerial view looking down onto a piano. The row of keys are at the bottom, and the case is above it in a boot shape.