Categories
Color

Download Pełnia księżyca Icon (vector, PNG)

Ta ikona Pełnia księżyca jest częścią pakietu ikon 68,900 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The moon fully illuminated by the light of the sun, the kind that only appears once a month. The light of the sun is reflecting so brightly that we can't even see the imperfections of the moon's surface.