Download Zmniejszający się sierp Księżyca Icon (vector, PNG)

Ta ikona Zmniejszający się sierp Księżyca jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is shaped like a full circle. However there is a shaded crescent shape part to the right that makes up a quarter of the circle. The crescent shaped part is covered with dots.