Zaloguj zaokrąglone w górę Icon in Vector

Ta ikona Zaloguj zaokrąglone w górę jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a circle with a open space at the very bottom. the space is open for a arrow that is facing up to the very top of the circle.