Download Lato Icon (vector, PNG)

Ta ikona Lato jest częścią pakietu ikon 68,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon has a pentagon shape on the outside, except instead of flat sides, they are all pointy and go up and down. In the middle of that is just a circle.