Przełącz tory Icon in Vector

Ta ikona Przełącz tory jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This is a image of two railroad tracks coming together. One of the tracks are vertical, and the other set of tracks are curved and are beginning to merge with the vertical set of tracks.