Categories
Color

Download Minus 1 Rok Icon (vector, PNG)

Ta ikona Minus 1 Rok jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
A page from a calendar with two tabs on the top edge. The page contains a minus sign, followed the number 1 and then by the lowercase letter y..

Powiązane z ikoną Minus 1 Rok

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie czas i data ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG