Download Trend zwyżkowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Trend zwyżkowy jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a black and white outline of three bars arranged by size from smallest to largest. There is a black arrow pointing in a upwards fashion to the right, showing the progress of the bars.