Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Trend zwyżkowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Trend zwyżkowy jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Trend zwyżkowy icon. This is a black and white outline of three bars arranged by size from smallest to largest. There is a black arrow pointing in a upwards fashion to the right, showing the progress of the bars.
This is a black and white outline of three bars arranged by size from smallest to largest. There is a black arrow pointing in a upwards fashion to the right, showing the progress of the bars.