Categories
Color

Download Strzałka rozwiń Icon (vector, PNG)

Ta ikona Strzałka rozwiń jest częścią pakietu ikon 69,900 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The Expand Arrow icon looks like the tip of an arrow, without the shaft, pointing down to the bottom of the page. It also looks like an upside-down equilateral triangle, only without its base.