Categories
Color

Download Światła Icon (vector, PNG)

Ta ikona Światła jest częścią pakietu ikon 68,900 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is a picture of a light. It is shaped like an outdoor overhead light, that hangs sideways on a wall. It is protruding to the right of the wall.