Download Silnik parowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Silnik parowy jest częścią pakietu ikon 77,600 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
A single unattached old-fashioned train car -- specifically the one in first position, the engine car -- is seen from a side angle. A smokestack juts upward in front of the front window.