Categories
Color

Download Budka poboru opłat Icon (vector, PNG)

Ta ikona Budka poboru opłat jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is a toll booth. It has a small building with a pointed roof and a window. Attached to the building, there is a long pole that can be lowered to prevent cars from passing. Once cars have stopped to pay, the pole will be raised to let them pass.

Powiązane z ikoną Budka poboru opłat

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie miasto ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG