Categories
Color

Download Wsparcie Icon (vector, PNG)

Ta ikona Wsparcie jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a icon/logo of a tool, the tool is called a wrench. This icon/logo usually means settings or support, can usually be found in a menu bar or upper corner or lower corner of a page or window.

Powiązane z ikoną Wsparcie

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie popular icons ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Wyobrażenie ikony Wsparcie Stworzone przez: Ivan from Icons8

Otrzymaliśmy pomysł na December 24, 2011 i stworzyliśmy ikony na January 22, 2012

Sections of Website About Products Services Solutions Support Contacts News

Usage of the Support Icon

The support icon can be used for a variety of purposes. It can be used to guide users to a support section on a website. It can also be used in articles that teach people how to give good customer support.

There are a variety of support icons to choose from.

support icons

This is a great icon to use in articles that talk about support services.

support icon

Use this icon as an image link to lead to website support sections.This is a great icon to use for tutorials that teach support topics.Related icons that may be of use include the pulley, anchor, and harness icons.