Categories
Color

Download Pole Icon (vector, PNG)

Ta ikona Pole jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is a picture of the logo for Field. The icon is what appears to be a farmers field. The icon also has a sun at the top left. The icon has several lines on it, implying that it is a field for crops.