Download Żadnej broni Icon (vector, PNG)

Ta ikona Żadnej broni jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon shows that weapons are not allowed. It is a handgun with a diagonal line going through it. The line goes from the top-left of the gun to the bottom-right.