Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Żadnej broni Icon (vector, PNG)

Ta ikona Żadnej broni jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Żadnej broni icon. The icon shows that weapons are not allowed. It is a handgun with a diagonal line going through it. The line goes from the top-left of the gun to the bottom-right.
The icon shows that weapons are not allowed. It is a handgun with a diagonal line going through it. The line goes from the top-left of the gun to the bottom-right.