Zaloguj się
Zarejestruj się

Małe Zegarki widok z tyłu ikony

Zegarki widok z tyłu i inne 62,200 ikony z pakietu Icons8 zostały wykonane z wizualnymi wytycznymi systemów operacyjnych takich jak Windows, iOS, Android KitKat i Material. Format PNG jest darmowy aż do rozdzielczości 100x100 px.
Pobierz
Generuj HTML
This icon shows a close up of a watch. It has a large circle, with a smaller circle on the inside of it. Inside of the smaller circle is two small horizontal lines indicating writing. On the top and bottom of the circles are straight lines protruding out to denote the watch wriststrap.