Dodaj użytkownika Mężczyzna Icon in Vector

Ta ikona Dodaj użytkownika Mężczyzna jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,100, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon is the outline of a man's head from the top of his head to the top of the shoulders. In the bottom right hand side there is a circle that has a plus sign centered in the middle of the circle.