Trend zwyżkowy Icon in Vector

Ta ikona Trend zwyżkowy jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This is a black and white outline of three bars arranged by size from smallest to largest. There is a black arrow pointing in a upwards fashion to the right, showing the progress of the bars.