Zaloguj się
Zarejestruj się

Żywioł ognia Icon in Vector

Ta ikona Żywioł ognia jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,400, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is a logo of Fire Element. It is shaped like a single flame, like one produced from a gas.

Powiązane z ikoną Żywioł ognia

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie astrologia ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of Flame / Fire Icon


During ancient times, fire heralded man into a new era. Harnessing the power of combustion allowed civilization to reach new heights -- from warmth, to cooking, to smelting, fire greatly enhanced humanity as a whole. It’s safe to say that, without the gift of fire, man wouldn’t be where he is today. And, truly, even in the modern era, flames have remained relevant and vital for everyday living.

That’s why flame icons need to look their best, too!

flame icons

Our database hosts a large number of flame icons with varying styles:
  • Flat
  • Outlined
  • Filled
  • Colored
Flame icons

We offer flame icons for various applications and contexts:

Looking for extended contexts? We also have flame-related icons for:
  • Torches
  • Fire hoses
  • Fire trucks
  • Fire alarms
  • Gas rigs
  • Spa candles


Being such an important part of our lives, you’ll surely find the perfect flame icons for your web app!