Zmniejszający się sierp Księżyca Icon in Vector

Ta ikona Zmniejszający się sierp Księżyca jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is shaped like a full circle. However there is a shaded crescent shape part to the right that makes up a quarter of the circle. The crescent shaped part is covered with dots.