Pierwszy kwartał Icon in Vector

Ta ikona Pierwszy kwartał jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,900, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It’s a circle that signifies the moon. It has a line drawn down the middle, cutting it in half. The left half is filled in with dots and the right half is left plain.