Rok Smoka Icon in Vector

Ta ikona Rok Smoka jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's an image of a dragon. It's a sock puppet shaped figure with two wavy horizontal line as a neck, moving up to an oval shaped head. The mouth is V shaped with small lines representing teeth.