Download Peptyd Icon (vector, PNG)

Ta ikona Peptyd jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The peptide logo starts with a Pentagon in the center. Out of each corner extends a line ending and starting with a circle. Each line begins the start of a new Pentagon, as shown by one extension.