Download Dwunastościan Icon (vector, PNG)

Ta ikona Dwunastościan jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon resembles a 12 sided dice shape but only six of the sides are visible. At the center of the dice shape is an upside down pentagon with the number 12 inside of it.