Categories
Color

Download Utwórz nowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Utwórz nowy jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is a picture of a logo for Create New. The icon is in the shape of a square. The square has a pencil located at the top right. The pencils tip is facing down to the left.

Powiązane z ikoną Utwórz nowy

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie edytowanie ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG