Zaloguj się
Zarejestruj się

Bezpłatna Ikona Wyloguj zaokrąglone w górę

This page shows the different variations of the Wyloguj zaokrąglone w górę from an Icons8 icon pack. Feel free to resize and recolor the icon, and then download the icon in PNG format for free. Icons are available in PNG and vector.
The image is of an incomplete circle. The top of the circle does not close. In the center of the circle is an arrow that is pointing straight up. The point of the arrow is where the opening of the circle is. The arrow does not touch the edge of the circle.

Powiązane z ikoną Wyloguj zaokrąglone w górę

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie interfejs użytkownika ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG