Dla doświadczonych Icon in Vector

Ta ikona Dla doświadczonych jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,100, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There is a 2D view of a face being viewed from the side, theres no detail other then a single cog over the area of the brain, giving the idea of complex thought or knowledge or something of those likes.