Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Biotechnologia Icon in Vector

Ta ikona Biotechnologia jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Biotechnologia icon. The Icon of Biotech is a flat 2d helix shape that you command find that represent dna. Between the helix are straight lines that go across the helix structure like steps in a step ladder.
The Icon of Biotech is a flat 2d helix shape that you command find that represent dna. Between the helix are straight lines that go across the helix structure like steps in a step ladder.

Wyobrażenie ikony Biotechnologia Stworzone przez: Petr Adamek

Otrzymaliśmy pomysł na July 27, 2012 i stworzyliśmy ikony na February 06, 2013

Modern industries: ICT, biotech, greentech, engineering, research, automotive, electronics

Viktor
Missing the Biohazard icon from it!