Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Dostęp dla niewidomych Icon (vector, PNG)

Ta ikona Dostęp dla niewidomych jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Dostęp dla niewidomych icon. This is a simplified outline of a human. The person is walking to the right and is carrying a cane. The cane is held out in front of him in an exploratory, precautionary way.
Pobierz
HTML
Collect
Added to Collections
This is a simplified outline of a human. The person is walking to the right and is carrying a cane. The cane is held out in front of him in an exploratory, precautionary way.