Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Napinać biceps Icon in Vector

Ta ikona Napinać biceps jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Napinać biceps icon. The icon is a picture for the logo of Flex Biceps. The icon is a picture of a human beings arm. The arm has large biceps, which appear to be extended through the process of flexing.
The icon is a picture for the logo of Flex Biceps. The icon is a picture of a human beings arm. The arm has large biceps, which appear to be extended through the process of flexing.