Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Obróć w lewo Icon (vector, PNG)

Ta ikona Obróć w lewo jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Obróć w lewo icon. The icon Rotate Left is a circle. It starts on the left side at the bottom with seven lines that start small and get longer. The eighth line is the longest and continues all the way around ending with an arrow.
The icon Rotate Left is a circle. It starts on the left side at the bottom with seven lines that start small and get longer. The eighth line is the longest and continues all the way around ending with an arrow.

Wyobrażenie ikony Obróć w lewo Stworzone przez: Michal

Otrzymaliśmy pomysł na October 25, 2012 i stworzyliśmy ikony na January 19, 2013

A set of icons for image manipulation. Flip horizontal, Flip vertical, Mirror, Rotate, Crop, Resize