Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Skrzyżowanie torów Icon (vector, PNG)

Ta ikona Skrzyżowanie torów jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Skrzyżowanie torów icon. This image is depicting a four way intersection of what appear to be railroad tracks. Each track is crosshatched and intersects at a point which is rectangular shaped and empty.
This image is depicting a four way intersection of what appear to be railroad tracks. Each track is crosshatched and intersects at a point which is rectangular shaped and empty.