Damskie buty Icon in Vector

Ta ikona Damskie buty jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,600, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
A woman's shoe is represented with a closed toe boots with a heel on the bottom of the shoe. The icon will only have one of the shoes and would represent a woman's shoe because of the pointy high heels attached to the shoe.