Download Japonki Icon (vector, PNG)

Ta ikona Japonki jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon resembles two upside down pear shapes that are side by side. Each of these two shapes, starting at the top and ending at the middle, have a wishbone looking shape inside of it.