Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Japonki Icon (vector, PNG)

Ta ikona Japonki jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Japonki icon. The icon resembles two upside down pear shapes that are side by side. Each of these two shapes, starting at the top and ending at the middle, have a wishbone looking shape inside of it.
The icon resembles two upside down pear shapes that are side by side. Each of these two shapes, starting at the top and ending at the middle, have a wishbone looking shape inside of it.