Download Mapa skarbów Icon (vector, PNG)

Ta ikona Mapa skarbów jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a treasure map. the dotted lines leading to the "X', shows where the trail is going to find the treasure, which is what X means.