Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Karabin szturmowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Karabin szturmowy jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Karabin szturmowy icon. This icon represents an assault rifle. It is straight at the bottom leading into a long barrel. On the bottom it has two handles with a round trigger between them. It has a small triangle on top towards the top of the barrel.
This icon represents an assault rifle. It is straight at the bottom leading into a long barrel. On the bottom it has two handles with a round trigger between them. It has a small triangle on top towards the top of the barrel.